Raamattu

Raamattu on oppimme lähtökohta ja sen perusta. Raamatussa Jumala ilmoittaa tahtonsa ja sen, mitä Hän haluaa ihmisille tehdä. Me emme halua lähteä tekemään kompromisseja Raamatun sanan kanssa, sillä Raamattu on yhtä kuin Jumalan Sana. Jumala asettaa standardinsa Raamatussa ja niihin ihmisen on hyvä mukautua, sillä se tuo elämään siunauksen ja turvallisen pohjan, jonka varaan voi elämäänsä rakentaa.

Raamatun päähenkilön, Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus on oppimme syvin perusta. Jumala lähetti poikansa vain ja ainoastaan yhtä tehtävää varten. Sovittamaan itsensä ihmisen kanssa. Kun Jumala loi maailman, Hän loi ihmisen yhteyteensä ja olisi halunnut meidän elävän täydellisessä paikassa – paratiisissa. Kun ihminen kuitenkin rikkoi yhteyden, eli löi Jumalalle ”luurin korvaan”, Jumalalla oli jo tuolloin suunnitelma saattaa ihminen jälleen yhteyteensä. Ei pakolla tai väkivalloin, vaan vapaaehtoisesti. Näin Jumala lähetti Jeesuksen kuolemaan jokaisen ihmisen syntien puolesta, että meillä olisi elämä, iankaikkinen elämä. Jeesus on siis tullut maailmaan sovitukseksi Jumalan ja ihmisen välillä, että meillä voisi olla yhteys Luojaamme. Tätä yhteyttä Jeesus tuli tuomaan maan päälle ja tarjoaa sitä tänäänkin jokaiselle ihmiselle. Raamattu sanoo 1. Tim. 2:4 ”Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden”. Tämä on siis Jumalan tahto, joka tulee ilmi Raamatusta ja siitä todistuksena on Jeesuksen Kristuksen uhrikuolema ihmiskunnan tähden.