Rukous

 

 

Meidän on tärkeää oppia rukoilemaan oikealla tavalla.
Rukous Jeesukselle ei ole mikään rukousautomaatti. Anna sitä, anna sitä.
Rukous on vuoropuhelua, opi kuuntelemaan, myös hiljaisuutta, rukous ei ole vaan yhteen suuntaan.
Puhu kaikesta, aivan kaikesta.

Raamattu sanoo(Fil:6) Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette
rukoillen, anoen ja kiittäen jumalan tietoon.

Jeesus itse vietti aikaa rukouksessa.

Kun Jeesus aloitti työnsä, hän oli 40 päivää ja 40 yötä rukouksessa ja paastossa.
(Luuk:1-13)

Jeesuksen rukoillessa taivas aukeni ja Pyhä Henki tuli hänen päällensä.(Luuk.3:21-22).

Rukoushetken jälkeen Jeesus käveli vetten päällä. ( Matt. 14:22-25).
Rukouksen jälkeen Jeesus valitsi 12 opetuslasta. (Luuk. 6:12-16).
Rukous oli Jeesukselle voimanlähde kiusausten voittamiseen. (Matt.26:41)
Rukous oli Jeesukselle avain isän äänen kuulemiseen. (Joh.12:49-50)
Jeesus opettaa opetuslapsiaan rukoilemaan. (Luuk .11:5-10).

Jeesus lopetti palvelustehtävänsä Rukoukseen.(Luuk.23:46-47).
Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.
Mutta kun sadanpäämies sen näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän jumalaa ja sanoi: ”Totisesti tämä oli vanhurskas mies”.

 Jeesuksen esimerkin mukaan Rukoillaan, ollaan alati rukouksessa ja valmiudessa. Siihen meitä kutsutaan.

Discover more from Pietarsaaren Saalem

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading