Sattumaako?

 

Room 8:28
Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut.

Elämässämme tulee eteen monenlaisia tilanteita. Sellaisiakin, joista emme niin pidä ja ne tuntuvat raskailta niitä kohdatessa. On kuitenkin niin, että nekin tilanteet vaikuttavat meidän parhaaksemme, jos ymmärrämme suhtautua niihin oikein.

Kun elämme uskossa, toisin sanoen lähellä Jeesusta, elämässämme tulee eteen tilanteita, joista huomaamme, että hengellinen ja inhimillinen ihminen eivät oikein hyvin sovi yhteen. Mielemme haluaa jotain muuta, mitä Henki meissä haluaa. Tiedämme sen, että tämä saa aikaan konfliktit ajatuksissamme ja mielessämme.

Silti, vaikka koemme edellä mainittuja asioita joskus ehkä päivittäinkin, me saamme muistaa, että Jumala haluaa sinua johdattaa läpi tämän elämän. Hän ei onneksi tee sitä meidän tahtomme mukaan, vaan yleensä kohtaamamme asiat ovat meidän kasvatukseksemme. Tässäkin asiassa ”kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat”.

Kun elämässämme on tilanne, jota emme ole siihen kaivanneet ja joudumme mielemme konfliktin keskelle, on todella rohkaisevaa muistaa, mitä Raamatussa meille luvataan, 1. Kor 10:13:Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.
On valitettavasti niin, että mielemme konfliktit tekevät elämäämme kiusauksia, mutta niidenkin keskellä Jumala on uskollinen ja auttaa meitä pääsemään inhimillisyyden siteistä Pyhän Hengen antamaan vapauteen.

Joskus konfliktit tulevat eteen ulkoapäin ja ne eivät ole omat lihamme ja hengellisen mielen taisteluita. Omassa elämässäni olen huomannut, että näihinkin tilanteisiin paras apu tulee Raamatusta, Jumalan Sanasta. Sen ymmärtäminen, että olemme täällä kasvamassa iankaikkisuutta varten voi joissakin tilanteissa antaa oikeanlaisen perspektiivin, mittasuhteen asiaan. Voi myös olla niin, että emme kykenekään selittämään joitakin asioita. Tällöin on ehkä viisainta olla selittelemättä, vaan pikemminkin tuoda asia Taivaan Isän käsiin ja luottaa siihen, että ajallaan Hän armossaan avaa meidän ymmärryksemme käsittämään kyseessä olleen asian.

Haluan rohkaista sinua kaikessa luottamaan Jumalan hyvään hoitoon. Hän haluaa lapsilleen parasta ja siksi tuon roomalaiskirjeen 8:28 sopiikin hienosti jokaiseen päivään. Sattumia ei Jumalan maailmassa ole, joten saamme luottaa siihen, että Hän on viemässä alkamaansa työtään päätökseen; sinussa ja minussa.